Όροι Χρήσης

 

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλόυμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν δικαίωμα μόνο προσωπικής χρήσης των περιεχομένων της ιστοσελίδας και οχι για εμπορικούς σκοπούς , δεδομένου ότι δεν τροποποιούν ή αλλοιώνουν το περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν διαγράφουν τις ενδείξεις των πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση ή η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν της χρήσης που ορίζεται στον παρόντα δικτυακό τρόπο

Προστασία Προσωπικών Στοιχείων

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και αναπτυξη της. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν.2472/97 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αξιοπιστία

Ολες οι πληροφορίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα παρεχονται χωρίς την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει άμεσα ή έμμεσα, τυχαία ή κατα συνέπεια ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με τη χρήση της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.Οι πληροφορίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι που βρίσκονται στο site πιθανόν να μεταφέρουν το χρήστη σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

  • Οι παραγγελίες δεσμεύουν την εταιρεία μόνο εφόσον καταβληθεί, εντός οριζομένου χρόνου, η συμφωνηθείσα προκαταβολή.
  • Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της παραγγελίας απαιτείται νέα έγγραφη συμφωνία μεταξύ του αγοραστή και της εταιρείας.
  • Μέχρι την εξόφληση των τιμολογίων πώλησης τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρείας.
  • Εάν λόγοι ανωτέρας βίας επιβάλλουν τη μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης μέρους ή ολόκληρης της παραγγελίας, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία παράδοσης ενημερώνοντας παράλληλα τον αγοραστή σε εύλογο χρόνο.
  • Για τις περιοχές όπου υπάρχουν καταστήματα ARTCOOL η εταιρεία αναλαμβάνει τη δαπάνη μεταφοράς μόνο για τις πωλήσεις κλιματιστικών που συνοδεύονται από τεχνική εγκατάσταση. Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας η δαπάνη μεταφοράς επιβαρύνει τον αγοραστή. Τα ανυψωτικά μηχανήματα, όπου χρειάζονται, επιβαρύνουν τον αγοραστή.
  • Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να παραλάβει άμεσα τα εμπορεύματα στο χρόνο που αναφέρεται στο δελτίο παραγγελίας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής τους, ο αγοραστής πρέπει να εξοφλήσει το συνολικό ποσόν της παραγγελίας μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης που αναφέρεται στο δελτίο παραγγελίας.
  • Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης των εμπορευμάτων ο αγοραστής υποχρεούται να εξοφλεί την αξία των εκάστοτε παραδιδόμενων ειδών, λαμβανομένου υπόψη του αντίστοιχου τμήματος της προκαταβολής σε σχέση με το σύνολο της παραγγελίας. Το υπόλοιπο τμήμα της προκαταβολής παραμένει ως μερική πληρωμή των υπόλοιπων ειδών. Η εξόφληση της παραγγελίας θα γίνεται προτού την παράδοση.
  • Ο αγοραστής κατά την παράδοση των εμπορευμάτων υποχρεούται να είναι παρών στον τόπο παράδοσης, με σκοπό να επιβεβαιώνει την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εμπορευμάτων στο τιμολόγιο/απόδειξη λιανικής που φέρει ο οδηγός.
  • Για οποιαδήποτε νομική διαφορά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
  • Προκαταβολές που αφορούν ειδικές παραγγελίες προϊόντων δεν επιστρέφονται σε περίπτωση ακύρωσης.

 

Αποστολή και Επιστροφές

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ

Παραδόσεις εντός Αθηνών & προαστίων ελάχιστη χρέωση €10,00 *

Για ευρύτερη Αττική, Στερεά και Νησιωτική Ελλάδα oι αποστολές εκτελούνται με ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ και αντίστοιχες μεταφορικές εταιρείες προς τους προορισμούς αυτούς κατόπιν ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ή ΕΜΒΑΣΜΑ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 3 ημερών από την παραλαβή και εφόσον η συσκευασία είναι σε καλή κατάσταση.

Όλα τα προιόντα καλύπτονται από την επίσημη εργοστασιακή εγγύηση του κατασκευαστή.

Τηλ Service Αντιπροσωπείας : 800 11 200 300 / 801 11 200 900

 


Καλάθι  

Προϊόν (άδειο)